Mujhe gam hai ki is duniya me kuch nahi paya,

Top