Qayamat k din us dasterkhawan ka hisab nahin hoga..

Top